Introducere

S.C. POLITHERM Srl – este o societate cu capital privat integral, infiintata in anul 2004. Statut juridic – societate cu răspundere limitată, înregistrată la Registrul Comerțului Bihor sub nr. J 5 / 557 / 26.03.2004, cu sediul în Oradea, str. General Nicolae Sova nr. 15. – C.U.I. RO16282226
icon-ssm

Sănătate și Securitate în Muncă

icon-ssm

Societatea noastra este abilitata sa efectueze servicii in domeniul Sanatatii si Securitatii in Munca

  • Realizarea documentațiilor SSM și actualizarea acestora cu noile legi și reglementări.
  • Elaborarea instrucțiunilor și efectuarea instructajelor necesare,completarea fiselor SSM.
  • Intocmirea planurilor proprii de securitate.
  • Asigurarea formularelor tipizate, fișelor de SSM.
  • Verificarea regulată a dotărilor în domeniul SSM.
  • Identificarea necesităților si aplicarea soluțiilor pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă.
  • Cercetarea accidentelor de muncă
 
icon-evaluare-riscuri

Evaluarea Riscurilor de Imbolnavire si Accidentari Profesionale

icon-evaluare-riscuri

Evaluarea riscurilor este activitatea prin care se identifica factorii de risc de accidentare si/sau imbolnavire profesionala si se determina cantitativ nivelul de risc al unui loc de munca/post de lucru.

Evaluarea riscurilor trebuie sa fie realizata intr-un mod sistematic pe baza unei metodologii definite si logice. Punctul de plecare trebuie sa fie o examinare generala (analiza situatiei curente) ce releva situatia intreprinderii din punctul de vedere al securitatii si sanatatii in munca.

Evaluarea riscurilor dintr-o unitate trebuie sa fie destul de cuprinzatoare pentru a oferi solutii alternative pentru combaterea riscurilor profesionale (de preferat la sursa) si sa stabileasca ierarhizarea si prioritatea masurilor de prevenire.

Aria de acoperire si nivelul de detaliu al unei evaluari de risc trebuie sa respecte mereu gravitatea si probabilitatea riscurilor profesionale. Pentru aceasta, trebuie sa se arate ca se iau in considerare pericolele general recunoscute dintr-o ramura industriala, dar trebuie sa se demonstreze ca s-au avut in vedere si constatarile concrete de pe teren, la un moment dat. Evaluarea de risc trebuie sa fie adecvata, in sensul ca profunzimea analizei si nivelul masurilor trebuie sa fie diferite pentru pericolele majore si minore.

Se va elabora Planul de Prevenire si Protectie (PPP), pe baza fiselor de masuri de prevenire intocmite in urma evaluarii riscurilor.

Pastrarea rapoartelor si fiselor legate de evaluarea de risc si a altor documente reprezinta o buna practica de securitate si sanatate ce are ca scop analiza evolutiei si asigurarea dovezilor cu privire la starea de securitate din unitate.

Documentatia va servi unor scopuri interne, ca baza pentru instruirea periodica a lucratorilor, deoarece acestia trebuie informati cu privire la pericolele si masurile de la postul de lucru. Mai mult, se recomanda folosirea documentatiei pentru realizarea listelor de verificare, ce reprezinta un instrument simplu pentru stabilirea de proceduri de supraveghere a conditiilor de securitate si sanatate la postul de lucru.

icon-protectia-mediului

Protectia Mediului

icon-protectia-mediului
 • Intocmirea documetelor in vederea Autorizarii de Mediu;
 • Intocmire bilant de COV-uri – ca urmare a depasirii cantitatii limite mentionate in Ord. 278/2013 privind emisiile industriale, anexa 7 pentru ficare activitate desfasurata;
 • Intocmire plan de prevenire şi combatere a poluarilor accidentale si intocmire program de prevenire si reducere a deseurilor generate si care este solicitat prin Legea 211/2011 privind regimul deseurilor.
 • Intocmirea managementului deseurilor(fara verificare)
 • Intocmirea calculelor ambalajelor introduse …
 • Intocmirea registrului privind gestionarea substantelor chimice periculoase – cu includerea stocurilor lunare, atat pentru substanta achizitionata cat si pentru ambalajul generat;
 • Raportarea inventarelor privind emisiile de poluanti in atmosfera in Sistemul Integrat de Mediu;
icon-psi

Prevenirea si Stingerea Incendiilor - Situatii de Urgenta

icon-psi
 • Realizarea documentațiilor SU și actualizarea acestora cu noile legi și reglementări.
 • Elaborarea instrucțiunilor și efectuarea instructajelor necesare, completarea fiselor SU.
 • Asigurarea formularelor tipizate, fișelor de SU.
 • Organizarea apărării împotriva incendiilor la locurile de muncă.
 • Planificarea și executarea de controale periodice, în scopul depistării oricăror stări de pericol care pot favoriza inițierea sau dezvoltarea incendiilor.
 • Intocmirea Planurilor de prevenire a incendiilor.
icon-rsvti

RSVTI

icon-rsvti

În cadrul serviciilor RSVTI (Responsabil cu Supravegherea și Verificarea Tehnică a Instalațiilor) vă oferim sprijin prin personal tehnic atestat și autorizat ISCIR:

 • Supravegherea şi verificarea tehnică a instalațiilor sub incidența ISCIR;
 • Autorizări de personal (legători de sarcină, manevranți pentru macarale de mână, mecanisme de ridicat, nacele și platforme autoridicătoare, elevatoare pentru vehicule);
 • Prelungiri de autorizaţii (macaragii, stivuitoriști, etc.)
 • Instruirea și examinarea anuală a personalului de deservire, atât cel autorizat de către ISCIR, cât și cel instruit intern, în conformitate cu instrucțiunile de exploatare a instalațiilor/echipamentelor ISCIR

Contact